Badania termowizyjne w budownictwie


Badania termowizyjne w budownictwie są niezwykle potrzebne. Zazwyczaj takie badanie termowizyjne w budownictwie wykonuje się przed odbiorem budynku, tj. przed zamieszkaniem.
Za pomocą kamer termowizyjnych można określić jakość wykonanych instalacji hydroizolacji oraz termoizolacji.
Badania takie dają nam obraz, w których miejscach następuje strata cieplna budynku, gdzie istnieją punkty wymagające remontu lub docieplenia. Badanie takie jest w stanie wskazać miejsca przecieków i zawilgoceń. Możemy się w ten sposób dowiedzieć, w którym miejscu zamknięta jest woda w murach. Dzięki kamerze termowizyjnej można wykryć mostki termiczne, czego następstwem może być konieczność wymiany okien. Podczas odbiorów i przeglądów budynków kamera termowizyjna wykryje ogniska korozji biologicznej, nieszczelności przy wykańczaniu komina lub połaci dachu, źle wykonane izolacje poziome budynku. Oczywiście możemy sprawdzić instalację elektryczną, tj. czy przewody i bezpieczniki nie są nadmiernie obciążone. Przy badaniu termowizyjnym w budownictwie można zweryfikować też ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne, rozmieszczenie mat grzewczych, wycieki.
Badania termowizyjne wykonywane są również w budynkach gospodarczych przystosowanych do przetrzymywania- hodowania zwierząt.
Jak widzimy, takie badanie termowizyjne jest niezbędne do wykonania, gdyż daje nam obraz potrzebnych modyfikacji. Nasz dom przed zamieszkaniem jest dokładnie sprawdzony i wykryte zostają wszelkie nieprawidłowości, które przed zamieszkaniem można jeszcze poprawić, bądź daje nam pewność, że nie ma nic do poprawy i wszystko jest zrobione prawidłowo z należytą starannością a my w naszym domu możemy czuć się bezpiecznie. Bez takiego badania termowizyjnego budynku mieszkalnego czy też gospodarczego nie wykonamy odbioru budynku, co wiąże się z niemożliwością zamieszkania bądź użytkowania budynku. Należy zwrócić uwagę, iż takie badanie termowizyjne powinno być wykonywane co jakiś czas sukcesywnie, żebyśmy mieli pewność, że nic nie zawiera usterki, bądź byśmy mogli w porę zareagować i naprawić usterkę.